Mỹ nhân Việt thi nhau “khoe” chiến tích được đại gia mời chào bao nuôi: Đừng biến những cuộc ngã giá tình – tiền thành chiêu trò đánh bóng bản thân

Có những chuyện nói lần 1 lần 2 còn hay, đến lần thứ 9 thứ 10 nó lại trở thành “chiêu trò nhạt thếch” trong tai người nghe. Nhắc tới showbiz , ai cũng nghĩ ngay tới thế giới sắc…