Xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh

GiadinhNet – Ủy Ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông…